Ptam Porady Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

podział majątku po rozwodzie

W Polsce liczba rozwodzących się małżeństw rośnie w sposób gwałtowny. Według statystyk na 100 zawartych małżeństw 30 się rozpada. Rozwody są bardzo trudną sytuacją dla całych rodzin i powodują duże komplikacje majątkowe pomiędzy małżonkami. Czasami małżonkowie próbują samodzielnie radzić sobie z górą rozliczeń, kosztorysów, pism procesowych i różnych wniosków administracyjnoprawnych. Nie jest to jednak zadanie łatwe. Warto w tych sprawach zasięgnąć pomocy prawnej udzielanej przez specjalistę.

Jeżeli kobieta i mężczyzna nie podpisali przed ślubem intercyzy, to wraz z zawarciem małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, która oznacza iż dorobek podczas trwania małżeństwa będzie ich wspólnym majątkiem. Jeśli małżonkowie decydują się na rozwód to wówczas wspólność majątkowa kończy swoje obowiązywanie, a  małżonkowie mogą starać się o podział majątku. W sytuacji gdy są zgodni w sprawie podziału majątku wystarczy udać się do notariusza. Jeśli jednak małżonkowie nie umieją osiągnąć porozumienia to wówczas spotykają się w sądzie.

Podział majątku u notariusza odbywa się w drodze umowy, która jest zawarta pomiędzy małżonkami. Natomiast w sądzie można dokonać podziału majątku jeszcze podczas trwania postępowania rozwodowego (ma ono miejsce w sądzie okręgowym) albo w osobnym postępowaniu o podział majątku (ma ono miejsce w sądzie rejonowym). Najkorzystniejsze jest osiągnięcie porozumienia z byłym małżonkiem dotyczącego zgromadzonych dóbr. Podział jest zawarty  w umowie, którą sporządza notariusz. Usługi notariusza nie należą do tanich, ale w porównaniu do usług sądowych można dużo taniej i szybciej podzielić majątek z byłym małżonkiem. W sytuacji sprawy w sądzie rzeczą konieczną jest zapłacenie wpisu sądowego. Bardzo często trzeba także powołać biegłego.

Wniosek  sądowy podlega opłacie 1000 zł. Jeżeli byli małżonkowie przedstawiają wspólny projekt podziału majątku, opłata od wniosku jest dużo niższa i wynosi 300 zł. Do kosztów sądowych należy zaliczyć także wynagrodzenie biegłego (jeśli jest on powołany), koszt mediacji oraz ewentualnej apelacji od orzeczenia które wydał sąd.

Jeżeli pomaga nam z pomocy radca prawny lub adwokat to wynagrodzenie tego profesjonalnego pełnomocnika określi umowa zawarta z klientem. Przy ustaleniu wysokości opłaty jest brany pod uwagę rodzaj oraz stopień zawiłości sprawy, a także wymagany nakład pracy radcy albo adwokata. W praktyce wynagrodzenie jest uzależnione od konkretnej sprawy oraz od tego czy małżonkowie są zgodni w sprawie sposobu podziału. Rozporządzenia w tej kwestii jedynie określa minimalne wynagrodzenia adwokata oraz radcy prawnego. Stawki zależą od wartości przedmiotu sprawy i wahają się pomiędzy 60 a 720 zł.

Przy podziale majątku stosuje się zasadę, że dobra należy dzielić po równo. Czasami są sytuację, iż  taki podział jest niekorzystny dla którejś ze stron. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie to jeden z małżonków może złożyć wniosek o uwzględnienie swojego udziału w dobrach zgromadzonych. Jeżeli któryś z małżonków jest winnym rozpadu pożycia małżeńskiego albo uchylał się od łożenia na rodzinę sąd może podjąć decyzję o pomniejszeniu przyznanej mu części wspólnego majątku. Sąd ma obowiązek uwzględnić również pracę w gospodarstwie domowym oraz pracę włożoną w wychowanie dziecka. Jeżeli kobieta nie pracowała zawodowo albo  zarabiała bardzo mało, a jednocześnie wychowywała dzieci to sąd decyduje, iż jej udział w majątku byłych małżonków będzie identyczny jak udział męża.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Post