Sprawozdania z działaności

Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej działa od 24 sierpnia 2015 r., kiedy to zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000567373 (sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/11453/15/306/REGON). Na dzień 31 grudnia 2016 r. liczy 49 członków w tym Prezes Zarządu PTAM Sławomira Żerańska-Kominek, Zarząd PTAM: Alicja Gronau-Osińska (1. wiceprezes Zarządu), Iwona Lindstedt (2. wiceprezes Zarządu), Małgorzata Gamrat (sekretarz Zarządu), Barbara Literska (członek Zarządu), Justyna Humięcka-Jakubowska (członek Zarządu), Marcin Krajewski (zastępca członka Zarządu) oraz Komisja Rewizyjna PTAM w składzie: Krzysztof  Bilica (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Krystyna Juszyńska (członek Komisji Rewizyjnej), Iwona Świdnicka (członek Komisji Rewizyjnej).

Realizacja celów statutowych Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej (Statut pkt. 8):

a) prezentacja na arenie krajowej i międzynarodowej historycznych i aktualnych dokonań polskich badaczy w zakresie analizy muzycznej:

  • współorganizacja ogólnopolskiej konferencji Muzyka czystej formy Andrzeja Dobrowolskiego (Warszawa, 4–6 grudnia 2015 r.);

b) organizacja warsztatów analitycznych i sympozjów, udział w kongresach:

  • udział członków PTAM (dr hab. Renata Skupin, prof. AM Gdańska; dr Iwona Hanna  Świdnicka) w Journée d’Analyse Musicale (organizator: Société Française d’Analyse Musicale) – Analyse et pratiques interprétatives 6–7 listopada 2015 r. (Paryż, Francja);
  • organizacja w warsztatów z zastosowania programu komputerowego Sonic Visualiser do przeglądania i analizowania zawartości plików dźwiękowych muzyki (prowadzenie: dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, prof. UAM), Warszawa 7 czerwca 2016 r.;
  • udział członków PTAM w pracach komitetu programowego The 9th European Music Analysis Conference(EuroMAC 9) Strasbourg (Francja) 28 czerwca – 1 lipca 2017 r.: Sławomira Żerańska-Kominek, Iwona Lindstedt, Małgorzata Gamrat, Justyna Humięcka-Jakubowska, Teresa Malecka, Ewa Schreiber, Renata Skupin, Iwona Hanna  Świdnicka;

c) powstanie strony internetowej Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej czerwiec
2016 r.:

http://www.ptam.org.pl/

Wydarzenia poprzedzające wpis Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej do KRS:

a) zebranie założycielskie, Warszawa 28 lutego 2015 r.;

b) sympozjum zapowiadające powstanie Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej Sonata b-mollop. 35 Fryderyka Chopina. Tajemnice FinałuWarszawa, 13 czerwca 2015 r.;

c) drugie zebranie członków założycieli w celu dokonania korekt w Statucie PTAM zaleconych przez Krajowy Rejestr Sądowy– Warszawa, 27 czerwca 2015 r.